; Repair Kit 476.V008.000-Phụ tùng Versa-Matic chính hãng – nhà cung cấp phụ tùng máy bơm chính hãng lớn nhất Việt Nam

Repair Kit 476.V008.000

Thương hiệu: Versa-Matic

Còn Hàng

Liên Hệ

Phụ tùng Versa-Matic: Repair Kit 

Repair kit (476.V008.000)

DESCRIPTION Repair kit

 NO.476.V008.000  OEM NO.476.V008.000  WEIGHT0.126 kg

Repair kit (476.V022.354)

DESCRIPTION Repair Kit

 NO.476.V022.354  OEM NO.476.V022.354  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (476.V022.356)

DESCRIPTION Repair Kit

 NO.476.V022.356  OEM NO.476.V022.356  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (476.V022.360)

DESCRIPTION Repair Kit

 NO.476.V022.360  OEM NO.476.V022.360  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (476.V022.363)

DESCRIPTION Repair Kit

 NO.476.V022.363  OEM NO.476.V022.363  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (476.V022.364)

DESCRIPTION Repair Kit

 NO.476.V022.364  OEM NO.476.V022.364  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (476.V022.365)

DESCRIPTION Repair Kit

 NO.476.V022.365  OEM NO.476.V022.365  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (476.V022.360)

DESCRIPTION Repair Kit

 NO.476.V022.365  OEM NO.476.V022.365  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (476.V022.600)

DESCRIPTION Repair Kit

 NO.476.V022.600  OEM NO.476.V022.600  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (476.V023.600)

DESCRIPTION Repair Kit

 NO.476.V023.600  OEM NO.476.V023.600  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (476.V024.354)

DESCRIPTION Repair kit

 NO.476.V024.354  OEM NO.476.V024.354  WEIGHT3.000 kg

Repair kit (476.V024.360)

DESCRIPTION Repair kit

 NO.476.V024.360  OEM NO.476.V024.360  WEIGHT4.986 kg

Repair kit (476.V024.363)

DESCRIPTION Repair kit

 NO.476.V024.363  OEM NO.476.V024.363  WEIGHT3.000 kg

Repair kit (476.V024.365)

DESCRIPTION Repair kit

 NO.476.V024.365  OEM NO.476.V024.365  WEIGHT3.000 kg

Repair kit (476.V025.360)

DESCRIPTION Repair kit

 NO.476.V025.360  OEM NO.476.V025.360  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (476.V025.363)

DESCRIPTION Repair kit

 NO.476.V025.363  OEM NO.476.V025.363  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (476.V026.363)

DESCRIPTIONBall/Diaphragm/Seat

 NO.476.V026.354  OEM NO.476.V026.354  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (476.V026.363)

DESCRIPTIONBall/Diaphragm/Seat

 NO.476.V026.363  OEM NO.476.V026.363  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (476.V026.600)

DESCRIPTIONBall/Diaphragm/Seat (E2)

 NO.476.V026.600  OEM NO.476.V026.600  WEIGHT3.033 kg

Repair kit (476.V117.600)

DESCRIPTION Repair kit

 NO.476.V117.600  OEM NO.476.V117.600  WEIGHT0.126 kg

Repair kit (476.V140.354)

DESCRIPTION Repair kit

 NO.476.V140.354  OEM NO.476-V140-354  WEIGHT6.661 kg

Repair kit (DRV1.25 BN KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/Seat (E4)

 NO.DRV1.25 BN KIT  OEM NO.DRV1.25 BN KIT  WEIGHT1.032 kg

Repair kit (DRV1.25 FG KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/Seat (E4)

 NO.DRV1.25 FG KIT  OEM NO.DRV1.25 FG KIT  WEIGHT0.650 kg

Repair kit (DRV1.25 ND KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/Seat (E4)

 NO.DRV1.25 ND KIT  OEM NO.DRV1.25 ND KIT  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (DRV1.25 NE KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/Seat (E4)

 NO.DRV1.25 NE KIT  OEM NO.DRV1.25 NE KIT  WEIGHT1.240 kg

Repair kit (DRV1.25 VT KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/Seat (E4)

 NO.DRV1.25 VT KIT  OEM NO.DRV1.25 VT KIT  WEIGHT1.454 kg

Repair kit (DRV1.25 XL KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/Seat (E4)

 NO.DRV1.25 XL KIT  OEM NO.DRV1.25 XL KIT  WEIGHT0.552 kg

Repair kit (E1K F KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/Seat/O-Ring (E1)

 NO.E1K F KIT  OEM NO.E1K F KIT  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (E1P F KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/Seat/O-Ring (E1)

 NO.E1P F KIT  OEM NO.E1P F KIT  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (E1 SF KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/Seat/O-Ring (E1)

 NO.E1S F KIT  OEM NO.E1S F KIT  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (E2P BN KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/O-Ring (E2)

 NO.E2P BN KIT  OEM NO.E2P BN KIT  WEIGHT1.835 kg

Repair kit (E2P ND KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/O-Ring (E2)

 NO.E2P ND KIT  OEM NO.E2P ND KIT  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (E2P NE KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/O-Ring (E2)

 NO.E2P NE KIT  OEM NO.E2P NE KIT  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (E2P TF KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/O-Ring (E2)

 NO.E2P TF KIT  OEM NO.E2P TF KIT  WEIGHT2.750 kg

Repair kit (E2P VT KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/O-Ring (E2)

 NO.E2P VT KIT  OEM NO.E2P VT KIT  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (E2P XL KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/O-Ring (E2)

 NO.E2P XL KIT  OEM NO.E2P XL KIT  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (E2PA TF CV KIT)

DESCRIPTIONPiston/Shaft/Diaphragm/Ball (E2)

 NO.E2PA TF CV KIT  OEM NO.E2PA TF CV KIT  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (E3-S-9-3D33-KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/Seat (E3)

 NO.E3-S-9-3D33-KIT  OEM NO.E3-S-9-3D33-KIT  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (E3S-9-3D53-KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/Seat (E3)

 NO.E3S-9-3D53-KIT  OEM NO.E3S-9-3D53-KIT  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (E3S-9-XL-KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/Seat (E3)

 NO.E3S-9-XL-KIT  OEM NO.E3S-9-XL-KIT  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (E3S9-XL/TF/XL)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/Seat (E3)

 NO.E3S9-XL/TF/XL  OEM NO.E3S9-XL/TF/XL  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (E4P XL KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/Seat (E4)

 NO.E4P XL KIT  OEM NO.E4P XL KIT  WEIGHT1.000 kg

Repair kit (E4SS BN KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/Seat (E4)

 NO.E4SS BN KIT  OEM NO.E4SS BN KIT  WEIGHT1.039 kg

Repair kit (E4SS FG KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/Seat (E4)

 NO.E4SS FG KIT  OEM NO.E4SS FG KIT  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (E4SS NE KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/Seat (E4)

 NO.E4SS NE KIT  OEM NO.E4SS NE KIT  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (E4SS VT KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/Seat (E4)

 NO.E4SS VT KIT  OEM NO.E4SS VT KIT  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (E5 BN KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/O-Ring (E5)

 NO.E5 BN KIT  OEM NO.E5 BN KIT  WEIGHT0.116 kg

Repair kit (E5 F KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/O-Ring (E5)

 NO.E5 F KIT  OEM NO.E5 F KIT  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (E5 NE/BN KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/O-Ring (E5)

 NO.E5 NE/BN KIT  OEM NO.E5 NE/BN KIT  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (E5 TF KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/O-Ring (E5)

 NO.E5 TF KIT  OEM NO.E5 TF KIT  WEIGHT0.144 kg

Repair kit (E5 VT KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/O-Ring (E5)

 NO.E5 VT KIT  OEM NO.E5 VT KIT  WEIGHT0.174 kg

Repair kit (E5 XL KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/O-Ring (E5)

 NO.E5 XL KIT  OEM NO.E5 XL KIT  WEIGHT0.080 kg

Repair kit (E5P BN KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/O-Ring (E5)

 NO.E5P BN KIT  OEM NO.E5P BN KIT  WEIGHT0.119 kg

Repair kit (E5P FG KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/O-Ring (E5)

 NO.E5P FG KIT  OEM NO.E5P FG KIT  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (E5P NE/BN KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/O-Ring (E5)

 NO.E5P NE/BN KIT  OEM NO.E5P NE/BN KIT  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (E5P TF KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/O-Ring (E5)

 NO.E5P TF KIT  OEM NO.E5P TF KIT  WEIGHT0.256 kg

Repair kit (E5P VT KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/O-Ring (E5)

 NO.E5P VT KIT  OEM NO.E5P VT KIT  WEIGHT0.164 kg

Repair kit (E5P XL KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/O-Ring (E5)

 NO.E5P XL KIT  OEM NO.E5P XL KIT  WEIGHT0.080 kg

Repair kit (E5P XL/TF KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/O-Ring (E5)

 NO.E5P XL/TF KIT  OEM NO.E5P XL/TF KIT  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (E8P XL KIT)

DESCRIPTION Repair kit (E8P XL KIT)

 NO.E8P XL KIT  OEM NO.E8P XL KIT  WEIGHT0.080 kg

Repair kit (KVM1.0 TF KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/Seat/O-Ring (E1)

 NO.KVM1.0 TF KIT  OEM NO.KVM1.0 TF KIT  WEIGHT0.550 kg

Repair kit (PVM1.0 BN KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/Seat/O-Ring (E1)

 NO.PVM1.0 BN KIT  OEM NO.PVM1.0 BN KIT  WEIGHT0.466 kg

Repair kit (PVM1.0 ND KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/Seat/O-Ring (E1)

 NO.PVM1.0 ND KIT  OEM NO.PVM1.0 ND KIT  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (PVM1.0 NE KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/Seat/O-Ring (E1)

 NO.PVM1.0 NE KIT  OEM NO.PVM1.0 NE KIT  WEIGHT0.523 kg

Repair kit (PVM1.0 TF KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/Seat/O-Ring (E1)

 NO.PVM1.0 TF KIT  OEM NO.PVM1.0 TF KIT  WEIGHT0.496 kg

Repair kit (PVM1.0 VT KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/Seat/O-Ring (E1)

 NO.PVM1.0 VT KIT  OEM NO.PVM1.0 VT KIT  WEIGHT0.652 kg

Repair kit (PVM1.0 XL KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/Seat/O-Ring (E1)

 NO.PVM1.0 XL KIT  OEM NO.PVM1.0 XL KIT  WEIGHT0.254 kg

Repair kit (SET1T100TTT)

DESCRIPTION Repair kit

 NO.SET1T100TTT  OEM NO.SET1T100TTT  WEIGHT0.588 kg

Repair kit (V1 TF/AL KIT-1)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/Seat/O-Ring (E1)

 NO.V1 TF/AL KIT-1  OEM NO.V1 TF/AL KIT-1  WEIGHT0.573 kg

Repair kit (V1 VT/TF KIT-1)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/Seat/O-Ring (E1)

 NO.V1 VT/TF KIT-1  OEM NO.V1 VT/TF KIT-1  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (V1 XL/NE KIT-1)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/O-Ring (E1)

 NO.V1 XL/NE KIT-1  OEM NO.V1 XL/NE KIT-1  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (V1.0 BN KIT-1)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/O-Ring (E1)

 NO.V1.0 BN KIT-1  OEM NO.V1.0 BN KIT-1  WEIGHT0.500 kg

Repair kit (V1.0 FG KIT-1)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/O-Ring (E1)

 NO.V1.0 FG KIT-1  OEM NO.V1.0 FG KIT-1  WEIGHT0.254 kg

Repair kit (V1.0 ND KIT-1)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/O-Ring (E1)

 NO.V1.0 ND KIT-1  OEM NO.V1.0 ND KIT-1  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (V1.0 NE KIT-1)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/O-Ring (E1)

 NO.V1.0 NE KIT-1  OEM NO.V1.0 NE KIT-1  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (V1.0 VT KIT-1)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/O-Ring (E1)

 NO.V1.0 VT KIT-1  OEM NO.V1.0 VT KIT-1  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (V1.0 XL KIT-1)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/O-Ring (E1)

 NO.V1.0 XL KIT-1  OEM NO.V1.0 XL KIT-1  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (V1.0FSS BN KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/Seat/O-Ring (E1)

 NO.V1.0FSS BN KIT  OEM NO.V1.0FSS BN KIT  WEIGHT0.687 kg

Repair kit (V1.0FSS FG KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/Seat/O-Ring (E1)

 NO.V1.0FSS FG KIT  OEM NO.V1.0FSS FG KIT  WEIGHT0.494 kg

Repair kit (V1.0FSS ND KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/Seat/O-Ring (E1)

 NO.V1.0FSS ND KIT  OEM NO.V1.0FSS ND KIT  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (V1.0FSS TF KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/Seat/O-Ring (E1)

 NO.V1.0FSS TF KIT  OEM NO.V1.0FSS TF KIT  WEIGHT0.704 kg

Repair kit (V1.0FSS VT KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/Seat/O-Ring (E1)

 NO.V1.0FSS VT KIT  OEM NO.V1.0FSS VT KIT  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (V1.0FSS XL KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/Seat/O-Ring (E1)

 NO.V1.0FSS XL KIT  OEM NO.V1.0FSS XL KIT  WEIGHT0.466 kg

Repair kit (V1K XL KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/Seat/O-Ring (E1)

 NO.V1K XL KIT  OEM NO.V1K XL KIT  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (V1P FG KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/Seat/O-Ring (E1)

 NO.V1P FG KIT  OEM NO.V1P FG KIT  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (V1P ND/TES KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/Seat/O-Ring (E1)

 NO.V1P ND/TES KIT  OEM NO.V1P ND/TES KIT  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (V1P TF/PP CVKIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/Seat/O-Ring (E1)

 NO.V1P TF/PP CVKIT  OEM NO.V1P TF/PP CVKIT  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (V1P XL KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/Seat/O-Ring (E1)

 NO.V1P XL KIT  OEM NO.V1P XL KIT  WEIGHT0.260 kg

Repair kit (V2.0 BN KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/Seat (E2)

 NO.V2.0 BN KIT  OEM NO.V2.0 BN KIT  WEIGHT2.108 kg

Repair kit (V2.0 FG KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/Seat (E2)

 NO.V2.0 FG KIT  OEM NO.V2.0 FG KIT  WEIGHT1.417 kg

Repair kit (V2.0 ND KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/Seat (E2)

 NO.V2.0 ND KIT  OEM NO.V2.0 ND KIT  WEIGHT2.017 kg

Repair kit (V2.0 NE KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/Seat (E2)

 NO.V2.0 NE KIT  OEM NO.V2.0 NE KIT  WEIGHT2.232 kg

Repair kit (V2.0 TF/AL KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/Seat/O-Ring (E2)

 NO.V2.0 TF/AL KIT  OEM NO.V2.0 TF/AL KIT  WEIGHT2.751 kg

Repair kit (V2.0 TF/SS KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/Seat/O-Ring (E2)

 NO.V2.0 TF/SS KIT  OEM NO.V2.0 TF/SS KIT  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (V2.0 VT KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/Seat (E2)

 NO.V2.0 VT KIT  OEM NO.V2.0 VT KIT  WEIGHT2.918 kg

Repair kit (V2.0 XL KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/Seat (E2)

 NO.V2.0 XL KIT  OEM NO.V2.0 XL KIT  WEIGHT1.142 kg

Repair kit (V225BN CV ALKIT)

DESCRIPTIONPiston/Diaphragm (E2)

 NO.V225BN CV ALKIT  OEM NO.V225BN CV ALKIT  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (V225BN KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/Seat (E2)

 NO.V225BN KIT  OEM NO.V225BN KIT  WEIGHT2.137 kg

Repair kit (V225FG CV ALKIT)

DESCRIPTIONPiston/Diaphragm (E2)

 NO.V225FG CV ALKIT  OEM NO.V225FG CV ALKIT  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (V225FG KIT)

DESCRIPTION Repair Kit

 NO.V225FG KIT  OEM NO.V225FG KIT  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (V225N CV AL KIT)

DESCRIPTIONPiston/Diaphragm (E2)

 NO.V225N CV AL KIT  OEM NO.V225N CV AL KIT  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (V225N CV HC KIT)

DESCRIPTIONPiston/Diaphragm (E2)

 NO.V225N CV HC KIT  OEM NO.V225N CV HC KIT  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (V225N CVSSCIKIT)

DESCRIPTIONPiston/Diaphragm (E2)

 NO.V225N CVSSCIKIT  OEM NO.V225N CVSSCIKIT  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (V225N KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/Seat (E2)

 NO.V225N KIT  OEM NO.V225N KIT  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (V225ND CV ALKIT)

DESCRIPTIONPiston/Diaphragm (E2)

 NO.V225ND CV ALKIT  OEM NO.V225ND CV ALKIT  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (V225ND CV HCKIT)

DESCRIPTIONPiston/Diaphragm (E2)

 NO.V225ND CV HCKIT  OEM NO.V225ND CV HCKIT  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (V225ND KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/Seat (E2)

 NO.V225ND KIT  OEM NO.V225ND KIT  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (V225NDCVSSCIKIT)

DESCRIPTIONPiston/Diaphragm (E2)

 NO.V225NDCVSSCIKIT  OEM NO.V225NDCVSSCIKIT  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (V225VT CV ALKIT)

DESCRIPTIONPiston/Diaphragm (E2)

 NO.V225VT CV ALKIT  OEM NO.V225VT CV ALKIT  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (V225VT CV HCKIT)

DESCRIPTIONPiston/Diaphragm (E2)

 NO.V225VT CV HCKIT  OEM NO.V225VT CV HCKIT  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (V225VT KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/Seat (E2)

 NO.V225VT KIT  OEM NO.V225VT KIT  WEIGHT3.088 kg

Repair kit (V225VT/TF KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/Seat (E2)

 NO.V225VT/TF KIT  OEM NO.V225VT/TF KIT  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (V225VTCVSSCIKIT)

DESCRIPTIONPiston/Diaphragm (E2)

 NO.V225VTCVSSCIKIT  OEM NO.V225VTCVSSCIKIT  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (V225XL CV ALKIT)

DESCRIPTIONPiston/Diaphragm (E2)

 NO.V225XL CV ALKIT  OEM NO.V225XL CV ALKIT  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (V225XL CV HCKIT)

DESCRIPTIONPiston/Diaphragm (E2)

 NO.V225XL CV HCKIT  OEM NO.V225XL CV HCKIT  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (V225XL KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/Seat (E2)

 NO.V225XL KIT  OEM NO.V225XL KIT  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (V225XLCVSSCIKIT)

DESCRIPTIONPiston/Diaphragm (E2)

 NO.V225XLCVSSCIKIT  OEM NO.V225XLCVSSCIKIT  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (V227P XL KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/Seat/O-Ring (E2)

 NO.V227P XL KIT  OEM NO.V227P XL KIT  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (V227TF CV PPKIT)

DESCRIPTIONPiston/Shaft/Diaphragm/Seat (E2)

 NO.V227TF CV PPKIT  OEM NO.V227TF CV PPKIT  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (V227VT CV PPKIT)

DESCRIPTIONPiston/Shaft/Diaphragm/Seat/Ball (E2)

 NO.V227VT CV PPKIT  OEM NO.V227VT CV PPKIT  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (V227XL CV PPKIT)

DESCRIPTIONPiston/Shaft/Diaphragm/Seat (E2)

 NO.V227XL CV PPKIT  OEM NO.V227XL CV PPKIT  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (V2TX/TF/AL KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/Seat/O-Ring (E2)

 NO.V2TX/TF/AL KIT  OEM NO.V2TX/TF/AL KIT  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (V3 TF/AL CV KIT)

DESCRIPTIONPiston/Diaphragm/Ball/Seat/O-Ring (E3)

 NO.V3 TF/AL CV KIT  OEM NO.V3 TF/AL CV KIT  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (V3 TF/HC CV KIT)

DESCRIPTIONPiston/Diaphragm/Ball/Seat (E3)

 NO.V3 TF/HC CV KIT  OEM NO.V3 TF/HC CV KIT  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (V3 TF/HC KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/O-Ring (E3)

 NO.V3 TF/HC KIT  OEM NO.V3 TF/HC KIT  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (V3 TF/SS CV KIT)

DESCRIPTIONPiston/Diaphragm/Ball/Seat (E3)

 NO.V3 TF/SS CV KIT  OEM NO.V3 TF/SS CV KIT  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (V3 XL/NE/XL KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/Seat (E3)

 NO.V3 XL/NE/XL KIT  OEM NO.V3 XL/NE/XL KIT  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (V3 XL/TF/XL KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/Seat (E3)

 NO.V3 XL/TF/XL KIT  OEM NO.V3 XL/TF/XL KIT  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (V3.0 BN KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/Seat (E3)

 NO.V3.0 BN KIT  OEM NO.V3.0 BN KIT  WEIGHT3.900 kg

Repair kit (V3.0 FG KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/Seat (E3)

 NO.V3.0 FG KIT  OEM NO.V3.0 FG KIT  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (V3.0 ND KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/Seat (E3)

 NO.V3.0 ND KIT  OEM NO.V3.0 ND KIT  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (V3.0 NE KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/O-Ring (E3)

 NO.V3.0 NE KIT  OEM NO.V3.0 NE KIT  WEIGHT4.099 kg

Repair kit (V3.0 TF/AL KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/Seat/O-Ring (E3)

 NO.V3.0 TF/AL KIT  OEM NO.V3.0 TF/AL KIT  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (V3.0 TF/SS KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/Seat/O-Ring (E3)

 NO.V3.0 TF/SS KIT  OEM NO.V3.0 TF/SS KIT  WEIGHT6.716 kg

Repair kit (V3.0 VT KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/Seat (E3)

 NO.V3.0 VT KIT  OEM NO.V3.0 VT KIT  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (V3.0 VT/TF KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/Seat (E3)

 NO.V3.0 VT/TF KIT  OEM NO.V3.0 VT/TF KIT  WEIGHT6.153 kg

Repair kit (V3.0 XL KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/Seat (E3)

 NO.V3.0 XL KIT  OEM NO.V3.0 XL KIT  WEIGHT2.270 kg

Repair kit (V3.0 XLFG KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/Seat (E3)

 NO.V3.0 XLFG KIT  OEM NO.V3.0 XLFG KIT  WEIGHT2.270 kg

Repair kit (V306BN CV ALKIT)

DESCRIPTIONPiston/Diaphragm (E3)

 NO.V306BN CV ALKIT  OEM NO.V306BN CV ALKIT  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (V306BN CV HCKIT)

DESCRIPTIONPiston/Diaphragm (E3)

 NO.V306BN CV HCKIT  OEM NO.V306BN CV HCKIT  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (V306BN KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/Seat (E3)

 NO.V306BN KIT  OEM NO.V306BN KIT  WEIGHT5.000 kg

Repair kit (V306BNCVSSCIKIT)

DESCRIPTIONPiston/Diaphragm (E3)

 NO.V306BNCVSSCIKIT  OEM NO.V306BNCVSSCIKIT  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (V306N CFSSCIKIT)

DESCRIPTIONPiston/Diaphragm (E3)

 NO.V306N CFSSCIKIT  OEM NO.V306N CFSSCIKIT  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (V306N CV AL KIT)

DESCRIPTIONPiston/Diaphragm (E3)

 NO.V306N CV AL KIT  OEM NO.V306N CV AL KIT  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (V306N CV HC KIT)

DESCRIPTIONPiston/Diaphragm (E3)

 NO.V306N CV HC KIT  OEM NO.V306N CV HC KIT  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (V306N KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/Seat (E3)

 NO.V306N KIT  OEM NO.V306N KIT  WEIGHT5.067 kg

Repair kit (V306ND CV AL KIT)

DESCRIPTIONPiston/Diaphragm (E3)

 NO.V306ND CV AL KIT  OEM NO.V306ND CV AL KIT  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (V306ND CV HC KIT)

DESCRIPTIONPiston/Diaphragm (E3)

 NO.V306ND CV HC KIT  OEM NO.V306ND CV HC KIT  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (V306ND KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/O-Ring (E3)

 NO.V306ND KIT  OEM NO.V306ND KIT  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (V306NDCVSSCIKIT)

DESCRIPTIONPiston/Diaphragm (E3)

 NO.V306NDCVSSCIKIT  OEM NO.V306NDCVSSCIKIT  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (V306VT CV ALKIT)

DESCRIPTIONPiston/Diaphragm (E3)

 NO.V306VT CV ALKIT  OEM NO.V306VT CV ALKIT  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (V306VT CV HCKIT)

DESCRIPTIONPiston/Diaphragm (E3)

 NO.V306VT CV HCKIT  OEM NO.V306VT CV HCKIT  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (V306VT KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/Seat (E3)

 NO.V306VT KIT  OEM NO.V306VT KIT  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (V306VT/TF KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/Seat (E3)

 NO.V306VT/TF KIT  OEM NO.V306VT/TF KIT  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (V306VTCVSSCIKIT)

DESCRIPTIONPiston/Diaphragm (E3)

 NO.V306VTCVSSCIKIT  OEM NO.V306VTCVSSCIKIT  WEIGHT0.000 kg

Repair kit (V4 TF/AL KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/Seat/O-Ring (E4)

 NO.V4 TF/AL KIT  OEM NO.V4 TF/AL KIT  WEIGHT1.210 kg

Repair kit (V4 TF/SS KIT)

DESCRIPTIONDiaphragm/Ball/Seat/O-Ring (E4)

 NO.V4 TF/SS KIT  OEM NO.V4 TF/SS KIT  WEIGHT1.500 kg

Repair kit (476.V020.600)

DESCRIPTION Repair kit

 NO.476.V020.600  OEM NO.476.V020.600  WEIGHT0.000 kg

Repait kit (476.V021.600)

DESCRIPTION Repair kit

 NO.476.V021.600  OEM NO.476.V021.600  WEIGHT0.000 kg

WEIGHT

Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUỒN SÁNG VIỆT
Trụ sở chính: Số 33 Bà Hom, Phường.13, Quận 6, TP Hồ Chí Minh.

VP Giao Dịch: 168/31B Chiến Lược, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

GPKDS: 0312216678

Điện thoại: (028) 37620558 / Fax: (028) 37559316

Hotline/ zalo: 0909383100

Email: kinhdoanh@vuamaybom.com

Website: www.VUAMAYBOM.comwww.KOP.vn 

Chỉ đường: https://goo.gl/maps/GaVtYGcfWjUYfEEcA

Sản Phẩm Liên Quan

BÁN CHẠY NHẤT

params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large