; Vua Máy Bơm chuyên cung cấp máy Bơm hóa chất Nikkiso nhập khẩu – nhà cung cấp phụ tùng máy bơm chính hãng lớn nhất Việt Nam
Bơm Nikkiso

Bơm Nikkiso

Bơm Định Lượng Nikkiso AHA01 PVC
Bơm định lượng Hiệu : Nikkiso Eiko/ Japan/TaiwanModel :  AHA01Lưu lượng lớn nhất : 2.1 (l/hr)Áp suất lớn nhất : 10...
Liên Hệ
Bơm Định Lượng Nikkiso AHA11 PVC
Bơm định lượng Hiệu : Nikkiso Eiko/ Japan/TaiwanModel :  AHA11Lưu lượng lớn nhất : 4.2 (l/hr)Áp suất lớn nhất : 10...
Liên Hệ
Bơm Định Lượng Nikkiso AHA12 PVC
Bơm định lượng Hiệu : Nikkiso Eiko/ Japan/TaiwanModel :  AHA12Lưu lượng lớn nhất : 8.4 (l/hr)Áp suất lớn nhất : 10...
Liên Hệ
Bơm Định Lượng Nikkiso AHA21 PVC
Bơm định lượng Hiệu : Nikkiso Eiko/ Japan/TaiwanModel :  AHA21Lưu lượng lớn nhất : 13.8 (l/hr)Áp suất lớn nhất : 10...
Liên Hệ
Bơm Định Lượng Nikkiso AHA22 PVC
Bơm định lượng Hiệu : Nikkiso Eiko/ Japan/TaiwanModel :  AHA22Lưu lượng lớn nhất : 27.6 (l/hr)Áp suất lớn nhất : 10...
Liên Hệ
Bơm Định Lượng Nikkiso AHA31 PVC
Bơm định lượng Hiệu : Nikkiso Eiko/ Japan/TaiwanModel :  AHA31Lưu lượng lớn nhất : 54 (l/hr)Áp suất lớn nhất : 10...
Liên Hệ
Bơm Định Lượng Nikkiso AHA32 PVC
Bơm định lượng Hiệu : Nikkiso Eiko/ Japan/TaiwanModel :  AHA32Lưu lượng lớn nhất : 108 (l/hr)Áp suất lớn nhất : 10...
Liên Hệ
Bơm Định Lượng Nikkiso AHA41 PVC
Bơm định lượng Hiệu : Nikkiso Eiko/ Japan/TaiwanModel :  AHA41Lưu lượng lớn nhất : 138 (l/hr)Áp suất lớn nhất : 5...
Liên Hệ
Bơm Định Lượng Nikkiso AHA42 PVC
Bơm định lượng Hiệu : Nikkiso Eiko/ Japan/TaiwanModel :  AHA42Lưu lượng lớn nhất : 276 (l/hr)Áp suất lớn nhất : 5...
Liên Hệ
Bơm Định Lượng Nikkiso AHA51 PVC
Bơm định lượng Hiệu : Nikkiso Eiko/ Japan/TaiwanModel :  AHA51Lưu lượng lớn nhất : 198 (l/hr)Áp suất lớn nhất : 3...
Liên Hệ
Bơm Định Lượng Nikkiso AHA52 PVC
Bơm định lượng Hiệu : Nikkiso Eiko/ Japan/TaiwanModel :  AHA52Lưu lượng lớn nhất : 396(l/hr)Áp suất lớn nhất : 3 (kg/cm2)Công...
Liên Hệ
Bơm Định Lượng Nikkiso AHB41 PVC
Bơm định lượng Hiệu : Nikkiso Eiko/ Japan/TaiwanModel :  AHB41Lưu lượng lớn nhất : 168 (l/hr)Áp suất lớn nhất : 7...
Liên Hệ
Bơm Định Lượng Nikkiso AHB42 PVC
Bơm định lượng Hiệu : Nikkiso Eiko/ Japan/TaiwanModel :  AHB42Lưu lượng lớn nhất : 336 (l/hr)Áp suất lớn nhất : 7...
Liên Hệ
Bơm Định Lượng Nikkiso AHB51 PVC
Bơm định lượng Hiệu : Nikkiso Eiko/ Japan/TaiwanModel :  AHB51Lưu lượng lớn nhất : 300 (l/hr)Áp suất lớn nhất : 5...
Liên Hệ
Bơm Định Lượng Nikkiso AHB52 PVC
Bơm định lượng Hiệu : Nikkiso Eiko/ Japan/TaiwanModel :  AHB52Lưu lượng lớn nhất : 600 (l/hr)Áp suất lớn nhất : 5...
Liên Hệ
Bơm Định Lượng Nikkiso BX01
Bơm định lượng Hiệu : Nikkiso Eiko/ Japan/TaiwanModel :  BX01Lưu lượng lớn nhất : 0.84 (l/hr)Áp suất lớn nhất : 10...
Liên Hệ
Bơm Định Lượng Nikkiso BX03
Bơm định lượng Hiệu : Nikkiso Eiko/ Japan/TaiwanModel :  BX03Lưu lượng lớn nhất : 4.62 (l/hr)Áp suất lớn nhất : 10...
Liên Hệ
Bơm Định Lượng Nikkiso BX05
Bơm định lượng Hiệu : Nikkiso Eiko/ Japan/TaiwanModel :  BX05Lưu lượng lớn nhất : 7.2 (l/hr)Áp suất lớn nhất : 10...
Liên Hệ
Bơm Định Lượng Nikkiso BX10
Bơm định lượng Hiệu : Nikkiso Eiko/ Japan/TaiwanModel :  BX10Lưu lượng lớn nhất : 19.2 (l/hr)Áp suất lớn nhất : 10...
Liên Hệ
Bơm Định Lượng Nikkiso BX100
Bơm định lượng Hiệu : Nikkiso Eiko/ Japan/TaiwanModel :  BX100Lưu lượng lớn nhất : 141.3 (l/hr)Áp suất lớn nhất : 5...
Liên Hệ
params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large