Máy thổi khí Tsurumi TSR2-Đài Loan

Máy thổi khí Tsurumi TSR2-100
Máy thổi khí Tsurumi TSR2-100 dạng root, rotor được thiết kế 3 thùy cân bằng giúp giảm tiếng ồn, độ rung và...
Liên Hệ
Máy thổi khí Tsurumi TSR2-125
Máy thổi khí Tsurumi TSR2-125 dạng root, rotor được thiết kế 3 thùy cân bằng giúp giảm tiếng ồn, độ rung và...
Liên Hệ
Máy thổi khí Tsurumi TSR2-150
Máy thổi khí Tsurumi TSR2-150 dạng root, rotor được thiết kế 3 thùy cân bằng giúp giảm tiếng ồn, độ rung và...
Liên Hệ
Máy thổi khí Tsurumi TSR2-200
Máy thổi khí Tsurumi TSR2-200 dạng root, rotor được thiết kế 3 thùy cân bằng giúp giảm tiếng ồn, độ...
Liên Hệ
Máy thổi khí Tsurumi TSR2-50
Máy thổi khí Tsurumi TSR2-50 dạng root, rotor được thiết kế 3 thùy cân bằng giúp giảm tiếng ồn, độ rung và...
Liên Hệ
Máy thổi khí Tsurumi TSR2-65
Máy thổi khí Tsurumi TSR2-65 dạng root, rotor được thiết kế 3 thùy cân bằng giúp giảm tiếng ồn, độ rung và...
Liên Hệ
Máy thổi khí Tsurumi TSR2-80
Máy thổi khí Tsurumi TSR2-80 dạng root, rotor được thiết kế 3 thùy cân bằng giúp giảm tiếng ồn, độ rung và...
Liên Hệ
params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large