Phụ tùng bơm màng Sandpiper

Có (965) sản phẩm Xem thêm
Actuator Pin 620-004-114
Phụ tùng Sandpiper : Actuator Pin 620-004-114DESCRIPTION: Actuator Pin 620-004-114OEM NO. 620-004-114WEIGHT 0.005kgQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH...
Liên Hệ
Actuator Pin 620-007-114
Phụ tùng Sandpiper : Actuator Pin 620-007-114DESCRIPTION: Actuator Pin 620-007-114OEM NO. 620-007-114WEIGHT 0.004kgQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH...
Liên Hệ
Actuator Pin 620-010-114
Phụ tùng Sandpiper : Actuator Pin 620-010-114DESCRIPTION: Actuator Pin 620-010-114OEM NO. 620-010-114WEIGHT 0.006kgQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH...
Liên Hệ
Actuator Pin 620-011-114 không gỉ ST
Actuator Pin (620.011.114) STAINLESS STDESCRIPTIONNO. T620.011.114OEM NO. 620-011-114OEM SandpiperWEIGHT 0.005 kg--Works with the following pumps:--EA2-A / 2''Quý khách có nhu...
Liên Hệ
Actuator Pin 620-013-114
Phụ tùng Sandpiper : Actuator Pin 620-013-114DESCRIPTION: Actuator Pin 620-013-114OEM NO. 620-013-114WEIGHT 0.003kgQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH...
Liên Hệ
Actuator Pin 620-015-114
Phụ tùng Sandpiper : Actuator Pin 620-015-114DESCRIPTION: Actuator Pin 620-015-114OEM NO. 620-015-114WEIGHT 0.005kgQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH...
Liên Hệ
Actuator Pin 620-017-115
Phụ tùng Sandpiper : Actuator Pin 620-017-115DESCRIPTION: Actuator Pin 620-017-115OEM NO. 620-017-115WEIGHT 0.011kgQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH...
Liên Hệ
Actuator Pin 620-019-115
Phụ tùng Sandpiper : Actuator Pin 620-019-115DESCRIPTION: Actuator Pin 620-019-115OEM NO. 620-019-115WEIGHT 0.002kgQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH...
Liên Hệ
Actuator Pin 620-020-115
Phụ tùng Sandpiper : Actuator Pin 620-020-115DESCRIPTION: Actuator Pin 620-020-115OEM NO. 620-020-115WEIGHT 0.003kgQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH...
Liên Hệ
Actuator Pin 620-025-114
Phụ tùng Sandpiper : Actuator Pin 620-025-114DESCRIPTION: Actuator Pin 620-025-114OEM NO. 620-025-114WEIGHT Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH THƯƠNG...
Liên Hệ
Air Chamber 196-100-015
Phụ tùng Sandpiper: Air Chamber 196-100-015DESCRIPTION: Air Chamber 196-100-015NO 196.100.015OEM NO.196-100-015OEM SandpiperQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ: CÔNG...
Liên Hệ
Air Chamber 196-165-157
Phụ tùng Sandpiper: Air Chamber 196-165-157DESCRIPTION: Air Chamber 196-165-157NO 196.165.157OEM NO.196-165-157OEM SandpiperQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ: CÔNG...
Liên Hệ

Phụ tùng bơm màng Aro

Có (476) sản phẩm Xem thêm
Actuator pin 94083
Phụ tùng Aro : Actuator pin 94083DESCRIPTION: Actuator pin 94083OEM NO. 94083WEIGHT 0.100kgQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH...
Liên Hệ
Actuator pin 94874-1
Phụ tùng Aro : Actuator pin (94874-1) STAINLESS STEELDESCRIPTION: Actuator pin (94874-1) STAINLESS STEELOEM NO. 94874-1WEIGHT 0.00kgQuý khách có nhu cầu vui lòng...
Liên Hệ
Actuator pin 95839
Phụ tùng Aro : Actuator pin 95839DESCRIPTION: Actuator pin 95839OEM NO. 95839WEIGHT 0.100kgQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH...
Liên Hệ
Actuator pin 95999
DESCRIPTION:  Actuator pin 95999 STAINLESS STEELNO.     95999OEM NO.95999OEM   AroWEIGHT   0.001 kgQuý khách có nhu cầu vui lòng liên...
Liên Hệ
Adapter plate 95761
DESCRIPTION Adapter plate 95761NO. 95761OEM NO. 95761OEM AroWEIGHTQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ...
Liên Hệ
Adapter Plate 95761-1
DESCRIPTION:  Adapter Plate 95761-1 STAINLESS STEELNO.     95761-1OEM NO. 95761-1OEM   AroWEIGHT   0.00 kgQuý khách có nhu cầu vui lòng...
Liên Hệ
Adapter plate 95832
DESCRIPTION Adapter plate 95832NO.95832OEM NO.95832OEM AroWEIGHTQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH...
Liên Hệ
Adapter Plate 96336
DESCRIPTION  Adapter Plate 96336 ALUMINIUMNO.     96336OEM NO.96336OEM   AroWEIGHT   0.253 kg Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ: CÔNG TY TNHH...
Liên Hệ
Adapter Plate 96338
DESCRIPTION:  Adapter Plate 96338 STAINLESS STEELNO.     96338OEM NO. 96338OEM   AroWEIGHT   0.001 kgQuý khách có nhu cầu vui lòng...
Liên Hệ
Air Inlet 252001-05
DESCRIPTION Air Inlet 252001-05NO.252001-05OEM NO.252001-05OEM AroWEIGHTQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH...
Liên Hệ
Air Inlet 252001-14
DESCRIPTION Air Inlet 252001-14NO.252001-14OEM NO.252001-14OEM AroWEIGHTQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH...
Liên Hệ
Air Inlet 67089-1
DESCRIPTION Air Inlet 67089-1NO.67089-1OEM NO.67089-1OEM AroWEIGHTQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH...
Liên Hệ

Phụ tùng bơm màng Wilden

Có (519) sản phẩm Xem thêm
Air Chamber 04-3650-08
Phụ tùng Wilden: Air Chamber 04-3650-08DESCRIPTION: Air Chamber 04-3650-08OEM NO. 04-3650-08WEIGHT Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH THƯƠNG...
Liên Hệ
Air Chamber 08-3650-01
Phụ tùng Wilden: Air Chamber 08-3650-01DESCRIPTION: Air Chamber 08-3650-01OEM NO. 08-3650-01WEIGHT Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH THƯƠNG...
Liên Hệ
Air Chamber 08-3651-01
Phụ tùng Wilden: Air Chamber 08-3651-01DESCRIPTION: Air Chamber 08-3651-01OEM NO. 08-3651-01WEIGHT Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH THƯƠNG...
Liên Hệ
Air Chamber 15-3650-01
Phụ tùng Wilden: Air Chamber 15-3650-01DESCRIPTION: Air Chamber 15-3650-01OEM NO. 15-3650-01WEIGHT Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI...
Liên Hệ
Air Chamber Wilden 15-3650-01
Thương hiệu: Wilden Tên sản phẩm: Air Chamber Wilden 15-3650-01Thương hiệu: SandpiperXuất xứ: USA-TaiwanDùng cho bơm: S30Quý khách có nhu...
Liên Hệ
Air Valve 01-2010-20
Phụ tùng Wilden:  Air Valve 01-2010-20DESCRIPTION:  Air Valve 01-2010-20OEM NO. 01-2010-20WEIGHT Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH THƯƠNG...
Liên Hệ
Air Valve 02-2000-07
Phụ tùng Wilden:  Air Valve 02-2000-07DESCRIPTION:  Air Valve 02-2000-07OEM NO. 02-2000-07WEIGHT Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH THƯƠNG...
Liên Hệ
Air Valve 04-2000-07
Phụ tùng Wilden:  Air Valve 04-2000-07DESCRIPTION:  Air Valve 04-2000-07OEM NO. 04-2000-07WEIGHT Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH THƯƠNG...
Liên Hệ
Air Valve 04-2030-01
Phụ tùng Wilden:  Air Valve 04-2030-01DESCRIPTION:  Air Valve 04-2030-01OEM NO. 04-2030-01WEIGHT Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH THƯƠNG...
Liên Hệ
Air Valve 04-2039-01
Phụ tùng Wilden:  Air Valve 04-2039-01DESCRIPTION:  Air Valve 04-2039-01OEM NO. 04-2039-01WEIGHT Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH THƯƠNG...
Liên Hệ
Bi Bơm Màng Wilden 01-1080-51
Phụ tùng Wilden: Bi Bơm Màng Wilden 01-1080-51DESCRIPTION: Bi Bơm Màng Wilden 01-1080-51OEM NO. 01-1080-51WEIGHT Quý khách có nhu cầu vui lòng...
Liên Hệ
Bi Bơm Màng Wilden 01-1080-52
Phụ tùng Wilden: Bi Bơm Màng Wilden 01-1080-52DESCRIPTION: Bi Bơm Màng Wilden 01-1080-52OEM NO. 01-1080-52WEIGHT Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY...
Liên Hệ

Phụ tùng bơm màng Godo

Có (11) sản phẩm Xem thêm
Buồng Van Khí
Phụ tùng GODO: Buồng Van KhíDESCRIPTION: Buồng Van KhíOEM NO.WEIGHT Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI...
Liên Hệ
Giảm Thanh Bơm Màng Khí Nén QBY3-125
Phụ tùng GODO: Giảm Thanh QBY3-125DESCRIPTION: Giảm Thanh Bơm Màng Khí Nén QBY3-125OEM NO. QBY3-125WEIGHT Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY...
Liên Hệ
Linh Phụ Kiện Khác
Phụ tùng GODO: Linh Phụ Kiện KhácDESCRIPTION: Linh Phụ Kiện KhácOEM NO.WEIGHT Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH...
Liên Hệ
Nẹp Ngoài Nhựa
Phụ tùng GODO: Nẹp Ngoài NhựaDESCRIPTION: Nẹp Ngoài NhựaOEM NO.WEIGHT Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI...
Liên Hệ
Nẹp Trong Và Ngoài INOX
Phụ tùng GODO: Nẹp Trong Và Ngoài INOXDESCRIPTION: Nẹp Trong Và Ngoài INOXOEM NO.WEIGHT Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG...
Liên Hệ
Ốp Trụ Gang
Phụ tùng GODO: Ốp Trụ GangDESCRIPTION: Ốp Trụ GangOEM NO.WEIGHT Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI...
Liên Hệ
Ốp Trụ INOX
Phụ tùng GODO: Ốp Trụ INOXDESCRIPTION: Ốp Trụ INOXOEM NO.WEIGHT Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI...
Liên Hệ
Ốp Trụ Nhôm
Phụ tùng GODO: Ốp Trụ NhômDESCRIPTION: Ốp Trụ NhômOEM NO.WEIGHT Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI...
Liên Hệ
Ốp Trụ TEFLON
Phụ tùng GODO: Ốp Trụ TEFLONDESCRIPTION: Ốp Trụ TEFLONOEM NO.WEIGHT Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI...
Liên Hệ
PHỤ KIỆN BƠM MÀNG GODO
Phụ Tùng Bơm màng Godo chính hãng được chúng tôi cung cấp đầy đủ và chi tiết. Khi Quý khách...
Liên Hệ
Vòng Đệm Đế Bi
Phụ tùng GODO: Vòng Đệm Đế BiDESCRIPTION: Vòng Đệm Đế BiOEM NO.WEIGHT Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH...
Liên Hệ

Phụ tùng bơm màng Husky Graco

Có (179) sản phẩm Xem thêm
Air Valve Cover 15A735
Phụ tùng Graco: Air Valve Cover 15A735DESCRIPTION: Air Valve Cover 15A735NO.15A735OEM NO.15A735OEM GracoQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG...
Liên Hệ
Air Valve Cover 188839
Phụ tùng Graco: Air Valve Cover 188839DESCRIPTION: Air Valve Cover 188839NO.188839OEM NO.188839OEM GracoQuý khách có nhu cầu vui lòng liên...
Liên Hệ
Air Valve Cover 188854
Phụ tùng Graco: Air Valve Cover 188839DESCRIPTION: Air Valve Cover 188839NO.188839OEM NO.188839OEM GracoQuý khách có nhu cầu vui lòng liên...
Liên Hệ
Air Valve Cover 190831
Phụ tùng Graco: Air Valve Cover 190831DESCRIPTION: Air Valve Cover 190831NO.190831OEM NO.190831OEM GracoQuý khách có nhu cầu vui lòng liên...
Liên Hệ
Bearing 15J176
Phụ tùng Graco: Bearing 15J176DESCRIPTION: Bearing 15J176OEM NO. 15J176WEIGHT 0.039kgQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI...
Liên Hệ
Block 188616
Phụ tùng Graco: Block 188616DESCRIPTION: Block 188616NO.188616OEM NO.188616OEM GracoQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH THƯƠNG...
Liên Hệ
Bushing 188609
Phụ tùng Graco : Bushing 188609DESCRIPTION: Bushing 188609OEM NO. 188609WEIGHT 0.011kgQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI...
Liên Hệ
Bushing 188611
Phụ tùng Graco : Bushing 188611DESCRIPTION: Bushing 188611OEM NO. 188611WEIGHT 0.002kgQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI...
Liên Hệ
Bushing 188613
Phụ tùng Graco : Bushing 188613DESCRIPTION: Bushing 188613OEM NO. 188613WEIGHT 0.006kgQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI...
Liên Hệ
Bushing 190819
Phụ tùng Graco : Bushing 190819DESCRIPTION: Bushing 190819OEM NO. 190819WEIGHT 0.043kgQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI...
Liên Hệ
Bushing 190823
Phụ tùng Graco : Bushing 190823DESCRIPTION: Bushing 190823OEM NO. 190823WEIGHT 0.016kgQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI...
Liên Hệ
Bushing 330819
Phụ tùng Graco : Bushing 330819DESCRIPTION: Bushing 330819OEM NO. 330819WEIGHT 0.016kgQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI...
Liên Hệ

Phụ tùng bơm màng Verderair

Có (195) sản phẩm Xem thêm
Ball Kit 859-0018
Phụ tùng Verderair: Ball Kit 859-0018DESCRIPTION: Ball Kit 859-0018OEM NO.859.0018WEIGHT 0.575kgQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH...
Liên Hệ
Bearing 819-9760
Phụ tùng Verderair: Bearing 819-9760DESCRIPTION: Bearing 819-9760OEM NO. 819.9760WEIGHTQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ...
Liên Hệ
Bi bơm màng Verderair 819.4322
DESCRIPTION Bi bơm màng Verderair 8194322NO. 8194322OEM NO. 819.4322OEM VerderAirWEIGHT 0.000 kg--Works with the following pumps:--VA10Quý khách có nhu cầu...
Liên Hệ
Bi bơm màng Verderair 819.4325
DESCRIPTION Bi bơm màng Verderair 819.4325NO.819.4325OEM NO.819.4325OEM VerderAirWEIGHT 0.000 kg--Works with the following pumps:--VA50 / 2'Quý khách có nhu cầu...
Liên Hệ
Bi bơm màng Verderair 819.4326
DESCRIPTION Bi bơm màng Verderair 819.4326NO.819.4326OEM NO.819.4326OEM VerderAirWEIGHT 0.000 kg--Works with the following pumps:--VA50 / 2'Quý khách có nhu cầu...
Liên Hệ
Bi bơm màng Verderair 819.4357
DESCRIPTION Bi bơm màng Verderair 819.4357NO.819.4357OEM NO.819.4357OEM VerderAirWEIGHT 0.000 kg--Works with the following pumps:--VA40 / 1½Quý khách có nhu cầu...
Liên Hệ
Bi bơm màng Verderair 819.4359
DESCRIPTION Bi bơm màng Verderair 819.4359NO.819.4359OEM NO.819.4359OEM VerderAirWEIGHT 0.000 kg--Works with the following pumps:--VA40 / 1½Quý khách có nhu cầu...
Liên Hệ
Bi bơm màng Verderair 819.4360
DESCRIPTION Bi bơm màng Verderair 819.4360NO.819.4360OEM NO.819.4360OEM VerderAirWEIGHT 0.000 kg--Works with the following pumps:--VA40 / 1½''Quý khách có nhu cầu...
Liên Hệ
Bi bơm màng Verderair 819.4361
DESCRIPTION Bi bơm màng Verderair 819.4361NO.819.4361OEM NO.819.4361OEM VerderAirWEIGHT 0.000 kg--Works with the following pumps:--VA40 / 1½''Quý khách có nhu cầu...
Liên Hệ
Bi bơm màng Verderair 819.4394
DESCRIPTION Bi bơm màng Verderair 819.4394NO.819.4394OEM NO.819.4394OEM VerderAirWEIGHT 0.000 kg--Works with the following pumps:--VA25 / 1''Quý khách có nhu cầu...
Liên Hệ
Bi bơm màng Verderair 819.4396
DESCRIPTION Bi bơm màng Verderair 819.4396NO.819.4396OEM NO.819.4396OEM VerderAirWEIGHT 0.000 kg--Works with the following pumps:--VA25 / 1''Quý khách có nhu cầu...
Liên Hệ
Bi bơm màng Verderair 819.4397
DESCRIPTION Bi bơm màng Verderair 819.4397NO.819.4397OEM NO.819.4397OEM VerderAirWEIGHT 0.000 kg--Works with the following pumps:--VA25 / 1''Quý khách có nhu cầu...
Liên Hệ

Phụ tùng bơm màng Yamada

Có (609) sản phẩm Xem thêm
Air Chamber 711933
Phụ tùng Yamada:Air Chamber 711933DESCRIPTION: Air Chamber Yamada 711933OEM NO.711933WEIGHTQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG...
Liên Hệ
Air Chamber 711934
Phụ tùng Yamada:Air Chamber 711934DESCRIPTION: Air Chamber Yamada 711934OEM NO.711934WEIGHTQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG...
Liên Hệ
Air Chamber 711935
Phụ tùng Yamada:Air Chamber 711935DESCRIPTION: Air Chamber Yamada 711935OEM NO.711935WEIGHTQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG...
Liên Hệ
Air Chamber 715937
Phụ tùng Yamada:Air Chamber 715937DESCRIPTION: Air Chamber Yamada 715937OEM NO.715937WEIGHTQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY...
Liên Hệ
Air Chamber 715938
Phụ tùng Yamada:Air Chamber 715938DESCRIPTION: Air Chamber Yamada 715938OEM NO.715938WEIGHTQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY...
Liên Hệ
Air Chamber 715938
Phụ tùng Yamada:Air Chamber 715937DESCRIPTION: Air Chamber Yamada 715937OEM NO.715937WEIGHTQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG...
Liên Hệ
Air Chamber 715939
Phụ tùng Yamada:Air Chamber 715938DESCRIPTION: Air Chamber Yamada 715938OEM NO.715938WEIGHTQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG...
Liên Hệ
Air Chamber 780001
Phụ tùng Yamada:Air Chamber 780001DESCRIPTION: Air Chamber Yamada 780001OEM NO.780001WEIGHTQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH...
Liên Hệ
Air Valve 686018
Phụ tùng Yamada: Air Valve 686018DESCRIPTION: Air Valve 686018OEM NO.805084WEIGHTQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH...
Liên Hệ
Air Valve 686019
Phụ tùng Yamada: Air Valve 686019DESCRIPTION: Air Valve 686019OEM NO.686019WEIGHTQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH...
Liên Hệ
Air Valve 711931
Phụ tùng Yamada: Air Valve 711931DESCRIPTION: Air Valve 711931OEM NO.711931WEIGHTQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH...
Liên Hệ
Air Valve 711946
Phụ tùng Yamada: Air Valve 711946DESCRIPTION: Air Valve 711946OEM NO.711946WEIGHTQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH...
Liên Hệ

Phụ tùng bơm Versa-matic

Có (508) sản phẩm Xem thêm
Air Chamber 196.V002.157
Phụ tùng Versa-Matic: Air Chamber 196.V002.157 Versa-Matic DESCRIPTION:Air Chamber 196.V002.157OEM NO.196.V002.157OEM Versa-MaticQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY...
Liên Hệ
Air Chamber 196.V003.157
Phụ tùng Versa-Matic: Air Chamber 196.V003.157 Versa-Matic DESCRIPTION: Air Chamber 196.V003.157OEM NO.196.V003.157OEM Versa-MaticQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG...
Liên Hệ
Air Chamber 196.V006.157
Phụ tùng Versa-Matic: Air Chamber 196.V006.157 Versa-Matic DESCRIPTION: Air Chamber 196.V006.157OEM NO.196.V006.157OEM Versa-MaticQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG...
Liên Hệ
Air Chamber 196.V008.157
Phụ tùng Versa-Matic: Air Chamber 196.V006.157 Versa-Matic DESCRIPTION:Air Chamber 196.V006.157OEM NO.196.V006.157OEM Versa-MaticQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY...
Liên Hệ
Air Chamber P24-101
Phụ tùng Versa-Matic: Air Chamber P24-101 Versa-Matic DESCRIPTION:Air Chamber P24-101OEM NO.P24-101OEM Versa-MaticQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY...
Liên Hệ
Air Chamber P24-101NP
Phụ tùng Versa-Matic: Air Chamber P24-101NP Versa-Matic DESCRIPTION:Air Chamber P24-101NPOEM NO.P24-101NPOEM Versa-MaticQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY...
Liên Hệ
Air Chamber P24-111
Phụ tùng Versa-Matic: Air Chamber P24-111 Versa-Matic DESCRIPTION:Air Chamber P24-111OEM NO.P24-111OEM Versa-MaticQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY...
Liên Hệ
Air Chamber P34-101
Phụ tùng Versa-Matic: Air Chamber P34-101 Versa-Matic DESCRIPTION:Air Chamber P34-101OEM NO.P34-101OEM Versa-MaticQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY...
Liên Hệ
Air Chamber V222B
Phụ tùng Versa-Matic: Air Chamber V222B Versa-Matic DESCRIPTION:Air Chamber V222BOEM NO.V222BOEM Versa-MaticQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY...
Liên Hệ
Air Filter V220E
Phụ tùng Versa-Matic: Air Filter V220EDESCRIPTION:Air Filter V220EOEM NO.V222BOEM Versa-MaticQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH...
Liên Hệ
Air Valve Assy 031.V006.156
Phụ tùng Versa-Matic: Air Valve Assy 031.V006.156DESCRIPTION: WAir Valve Assy 031.V006.156OEM NO.031.V006.156WEIGHTQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG...
Liên Hệ
Air Valve Assy 476.V004.000
Phụ tùng Versa-Matic: Air Valve Assy 476.V004.000DESCRIPTION: WAir Valve Assy 476.V004.000OEM NO.476.V004.000WEIGHTQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG...
Liên Hệ

Phụ tùng bơm màng Blagdon

Có (277) sản phẩm Xem thêm
Actuator Pin 1A020
Phụ tùng Blagdon : Actuator Pin 1A020DESCRIPTION: Actuator Pin 1A020OEM NO. 1A020WEIGHT 0.005kgQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH...
Liên Hệ
Adapter Plate 15-013
Phụ tùng Blagdon: Adapter Plate 15-013DESCRIPTION: Adapter Plate 15-013NO.15-013OEM NO.15-013OEM BlagdonQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY...
Liên Hệ
Air inlet 1A069
Phụ tùng Blagdon: Air inlet 1A069DESCRIPTION: Air inlet 1A069NO.1A069OEM NO.1A069OEM BlagdonQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY...
Liên Hệ
Air inlet SA10491
Phụ tùng Blagdon: Air inlet SA10491DESCRIPTION: Air inlet SA10491NO.SA10491OEM NO.SA10491OEM BlagdonQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY...
Liên Hệ
Air inlet SA10492
Phụ tùng Blagdon: Air inlet SA10492DESCRIPTION: Air inlet SA10492NO.SA10492OEM NO.SA10492OEM BlagdonQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY...
Liên Hệ
Air valve assembly SA10230S
DESCRIPTION Air valve assembly SA10230SNO. SA10230SOEM NO. SA10230SOEM BlagdonWEIGHT 0.00kgQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ: CÔNG TY TNHH...
Liên Hệ
Air valve assembly SA10447
DESCRIPTION Air valve assembly SA10447NO. SA10447OEM NO. SA10447OEM BlagdonWEIGHT 0.00kgQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ: CÔNG TY TNHH...
Liên Hệ
Backplate 06-009
Phụ tùng Blagdon: Backplate 06-009DESCRIPTION: Backplate 06-009OEM NO.06-009WEIGHT 2.000kgQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI...
Liên Hệ
Backplate 1A007
Phụ tùng Blagdon:  Backplate 1A007DESCRIPTION:  Backplate 1A007OEM NO.1A007WEIGHT 0.015kgQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH THƯƠNG...
Liên Hệ
Backplate 1B021
Phụ tùng Blagdon:  Backplate 1B021DESCRIPTION:  Backplate 1B021OEM NO.1B021WEIGHT 2.000kgQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH THƯƠNG...
Liên Hệ
Backplate 1H114
Phụ tùng Blagdon:  Backplate 1H114DESCRIPTION:  Backplate 1H114OEM NO.1H114WEIGHT 0.015kgQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH THƯƠNG...
Liên Hệ
Ball cage 06-161
Phụ tùng Blagdon: Ball cage 06-161DESCRIPTION: Ball cage 06-161OEM NO.06-161WEIGHT 0.006kgQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH...
Liên Hệ

Phụ tùng bơm màng TDS

Có (30) sản phẩm Xem thêm
Bi bơm màng TDS TTDS04-T (Teflon)
Phụ tùng TDS: Bi bơm màng TDS TTDS04-T (Teflon)DESCRIPTION: Bi bơm màng TDS TTDS04-T (Teflon)OEM NO. TTDS04-T  WEIGHT --Quý khách có nhu cầu...
Liên Hệ
Bi TDS DS03 PB000050 (3/8″, Inox)
Phụ tùng TDS: Bi TDS DS03 PB000050 (3/8″, Inox)DESCRIPTION: Bi TDS DS03 PB000050 (3/8″, Inox)OEM NO. DS03 PB000050 WEIGHT --Quý khách có nhu...
Liên Hệ
Bi TDS TTDS04-I (Inox)
Phụ tùng TDS: Bi TDS TTDS04-I (Inox)DESCRIPTION: Bi TDS TTDS04-I (Inox)OEM NO. TTDS04-I  WEIGHT --Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG...
Liên Hệ
Bi TDS TTDS04-S (1/2″, Santoprene)
Phụ tùng TDS: Bi TDS TTDS04-S (1/2″, Santoprene)DESCRIPTION: Bi TDS TTDS04-S (1/2″, Santoprene)OEM NO. TTDS04-S  WEIGHT --Quý khách có nhu cầu vui lòng...
Liên Hệ
Bi TDS TTDS06-I
Phụ tùng TDS: Bi TDS TTDS06-IDESCRIPTION: Bi TDS TTDS06-IOEM NO. TTDS06-IWEIGHT --Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH...
Liên Hệ
Bi TDS TTDS06-T
Phụ tùng TDS: Bi TDS TTDS06-T (Teflon)DESCRIPTION: Bi TDS TTDS06-T (Teflon)OEM NO. TTDS06-T WEIGHT --Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG...
Liên Hệ
Bi TDS TTDS10-I
Phụ tùng TDS: Bi TDS TTDS10-IDESCRIPTION: Bi TDS TTDS10-IOEM NO. TTDS10-IWEIGHT --Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH...
Liên Hệ
Bi TDS TTDS10-S (1″, Santoprene)
Phụ tùng TDS: Bi TDS TTDS10-S (1″, Santoprene)DESCRIPTION: Bi TDS TTDS10-S (1″, Santoprene)OEM NO. TTDS10-S  WEIGHT --Quý khách có nhu cầu vui...
Liên Hệ
Bi TDS TTDS10-T
Phụ tùng TDS: Bi TDS TTDS10-T (Teflon)DESCRIPTION: Bi TDS TTDS10-T (Teflon)OEM NO. TTDS10-T  WEIGHT --Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG...
Liên Hệ
Bi TDS TTDS14-I
Phụ tùng TDS: Bi TDS TTDS14-I (Inox)DESCRIPTION: Bi TDS TTDS14-I (inox)OEM NO. TTDS14-IWEIGHT --Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY...
Liên Hệ
Bi TDS TTDS14-S (1.5″, Santoprene)
Phụ tùng TDS: Bi TDS TTDS14-S (1.5″, Santoprene)DESCRIPTION: Bi TDS TTDS14-S (1.5″, Santoprene)OEM NO. TTDS14-S WEIGHT --Quý khách có nhu cầu vui lòng...
Liên Hệ
Bi TDS TTDS14-T (Teflon)
Phụ tùng TDS: Bi TDS TTDS14-T (Teflon)DESCRIPTION: Bi TDS TTDS14-T (Teflon)OEM NO. TTDS14-T  WEIGHT --Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG...
Liên Hệ

Phụ tùng bơm màng Tapflo

Có (162) sản phẩm Xem thêm
Ball Stop 6-020-22-1
Phụ tùng Tapflo : Ball Stop 6-020-22-1DESCRIPTION: Ball Stop 6-020-22-1OEM NO. 6-020-22-1WEIGHT 0.055kgQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH...
Liên Hệ
Ball Stop 6-050-22-1
Phụ tùng Tapflo: Ball Stop 6-050-22-1DESCRIPTION: Ball Stop 6-050-22-1OEM NO.6-050-22-1WEIGHT 0.004kgQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH...
Liên Hệ
Ball Stop 6-050-22-22
Phụ tùng Tapflo: Ball Stop 6-050-22-22DESCRIPTION: Ball Stop 6-050-22-22OEM NO.6-050-22-22WEIGHT 0.004kgQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH...
Liên Hệ
Ball Stop 6-050-22-5
Phụ tùng Tapflo: Ball Stop 6-050-22-5DESCRIPTION: Ball Stop 6-050-22-5OEM NO.6-050-22-5WEIGHT 0.004kgQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH...
Liên Hệ
Ball Stop 6-100-22-22
Phụ tùng Tapflo: Ball Stop 6-100-22-22DESCRIPTION: Ball Stop 6-100-22-22OEM NO.6-100-22-22WEIGHT 0.004kgQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH...
Liên Hệ
Ball Stop 6-100-22-5
Phụ tùng Tapflo: Ball Stop 6-100-22-5DESCRIPTION: Ball Stop 6-100-22-5OEM NO.6-100-22-5WEIGHT 0.004kgQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH...
Liên Hệ
Ball Stop 6-200-22-22
Phụ tùng Tapflo: Ball Stop 6-200-22-22DESCRIPTION: Ball Stop 6-200-22-22OEM NO.6-200-22-22WEIGHT 0.004kgQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH...
Liên Hệ
Ball Stop 6-200-22-5
Phụ tùng Tapflo: Ball Stop 6-200-22-5DESCRIPTION: Ball Stop 6-200-22-5OEM NO.6-200-22-5WEIGHT 0.004kgQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH THƯƠNG...
Liên Hệ
Ball Stop 6-400-22-1
Phụ tùng Tapflo: Ball Stop 6-400-22-1DESCRIPTION: Ball Stop 6-400-22-1OEM NO.6-400-22-1WEIGHT 0.004kgQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH...
Liên Hệ
Ball Stop 6-400-22-22
Phụ tùng Tapflo: Ball Stop 6-400-22-22DESCRIPTION: Ball Stop 6-400-22-22OEM NO.6-400-22-22WEIGHT 0.004kgQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH...
Liên Hệ
Ball Stop 6-800-22-5
Phụ tùng Tapflo: Ball Stop 6-800-22-5DESCRIPTION: Ball Stop 6-800-22-5OEM NO.6-800-22-5WEIGHT 0.004kgQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH THƯƠNG...
Liên Hệ

Phụ tùng bơm màng Depa

Có (219) sản phẩm Xem thêm
Air Chamber 801501-05G
Phụ tùng Depa: Air Chamber 801501-05GDESCRIPTION: Air Chamber 801501-05GOEM NO. 801501-05GWEIGHT 4.283kgQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH...
Liên Hệ
Air Inlet 252001-14
DESCRIPTION: Air Inlet 252001-14 Stainless steelNO. 252001-14OEM NO. 252001-14OEM DepaWEIGHT 0.096 kgQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ: CÔNG TY TNHH THƯƠNG...
Liên Hệ
Air Valve 2501051Ex
DESCRIPTION: Air Valve 2501051Ex DL25/DL40/DL5DL80NO. 2501051ExOEM NO. 2501051ExOEM DepaWEIGHT 0.763kgQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ...
Liên Hệ
Air Valve 2501053
DESCRIPTION: Air Valve 2501053-- DL15/DL25/DL40NO. 2501053--OEM NO. 2501053--OEM DepaWEIGHT 0.763kgQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ...
Liên Hệ
Air Valve 250105399
DESCRIPTION: Air Valve 250105399 DL15/DL25/DL40NO. 250105399OEM NO. 250105399OEM DepaWEIGHT 0.230kgQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ...
Liên Hệ
Air Valve 2501054
DESCRIPTION: Air Valve 2501054--NO. 2501054--OEM NO. 2501054--OEM DepaWEIGHT 0.230kgQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ...
Liên Hệ
Air Valve 5001052
DESCRIPTION: Air Valve 5001052-- 50/80NO. 5001052--OEM NO. 5001052--OEM DepaWEIGHT 0.525kgQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ...
Liên Hệ
Air Valve 500105299
DESCRIPTION: Air Valve 500105299 NICKEL PLATEDNO. 500105299OEM NO. 500105299OEM DepaWEIGHT 0.525kgQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI...
Liên Hệ
Air Valve HP 250108
DESCRIPTION: Air Valve HP 250108--- DB25-DB40NO. 250108---OEM NO. 250108---OEM DepaWEIGHT 0.525kgQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ: CÔNG TY TNHH THƯƠNG...
Liên Hệ
Air Valve HP 500108
DESCRIPTION: Air Valve HP 500108--- DB25-DB40NO. 500108---OEM NO. 500108---OEM DepaWEIGHT 0.525kgQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ: CÔNG TY TNHH THƯƠNG...
Liên Hệ
Ball cage 151307-50
Phụ tùng Depa: Ball cage 151307-50DESCRIPTION: Ball cage 151307-50OEM NO.151307-50WEIGHT 0.046kgQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH...
Liên Hệ
Ball cage 501307-50
Phụ tùng Depa: Ball cage 501307-50DESCRIPTION: Ball cage 501307-50OEM NO.501307-50WEIGHT 0.046kgQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH...
Liên Hệ

Phụ tùng bơm màng Flotronic

Có (7) sản phẩm Xem thêm
Muffler 7592
Phụ tùng Flotronic: Muffler 7592DESCRIPTION: Muffler 7592OEM NO.7592WEIGHT Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ...
Liên Hệ
Muffler 7595
Phụ tùng Flotronic: Muffler 7595DESCRIPTION: Muffler 7595OEM NO.7595WEIGHT Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ...
Liên Hệ
O-Ring 8129V
Phụ tùng Flotronic:  O-Ring 8129VDESCRIPTION:  O-Ring 8129VOEM NO.8129VWEIGHT 0.001kgQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH THƯƠNG...
Liên Hệ
Seat 7450
Phụ tùng Flotronic: Seat 7450DESCRIPTION: Seat 7450OEM NO.7450WEIGHT Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ...
Liên Hệ
Seat 7453
Phụ tùng Flotronic: Seat 7453DESCRIPTION: Seat 7453OEM NO.7453WEIGHT Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ...
Liên Hệ
Seat SP455
Phụ tùng Flotronic: Seat SP455DESCRIPTION: Seat SP455OEM NO.SP455WEIGHT Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ...
Liên Hệ
Thrust tube BSP255
Phụ tùng Flotronic : Thrust tube BSP255DESCRIPTION: Thrust tube BSP255OEM NO. BSP255WEIGHT Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH THƯƠNG...
Liên Hệ

Phụ tùng bơm màng Flux

Có (66) sản phẩm Xem thêm
Ball Cage M12 70 054
Phụ tùng Flux: Ball Cage M12 70 054DESCRIPTION: Ball Cage M12 70 054OEM NO.M12 70 054WEIGHT 0.006kgQuý khách có nhu cầu...
Liên Hệ
Ball Cage M12 70 079
Phụ tùng Flux: Ball Cage M12 70 079DESCRIPTION: Ball Cage M12 70 079OEM NO.M12 70 079WEIGHT 0.006kgQuý khách có nhu cầu...
Liên Hệ
Bushing M12 70 026
Phụ tùng Flux : Bushing M12 70 026DESCRIPTION: Bushing M12 70 026OEM NO. M12 70 026WEIGHT 0.065kgQuý khách có nhu cầu vui lòng...
Liên Hệ
Bushing M25 70 153
Phụ tùng Flux : Bushing M25 70 153DESCRIPTION: Bushing M25 70 153OEM NO. M25 70 153WEIGHT 0.019kgQuý khách có nhu cầu vui lòng...
Liên Hệ
Muffler M12 70 033
Phụ tùng Flux: Muffler M12 70 033DESCRIPTION: Muffler M12 70 033OEM NO.M12 70 033WEIGHT 0.016kgQuý khách có nhu cầu vui lòng...
Liên Hệ
Muffler M25 70 047
Phụ tùng Flux: Muffler M25 70 047DESCRIPTION: Muffler M25 70 047OEM NO.M25 70 047WEIGHT 0.034kgQuý khách có nhu cầu vui lòng...
Liên Hệ
O-Ring M06 70 034
Phụ tùng Flux:  O-Ring M06 70 034DESCRIPTION:  O-Ring M06 70 034OEM NO.M06 70 034WEIGHT 0.001kgQuý khách có nhu cầu vui...
Liên Hệ
O-Ring M06 70 043
Phụ tùng Flux:  O-Ring M06 70 043    DESCRIPTION:  O-Ring M06 70 043    OEM NO.M06 70 043    WEIGHT 0.001kgQuý khách có...
Liên Hệ
O-Ring M12 70 011
Phụ tùng Flux:  O-Ring M12 70 011 DESCRIPTION:  O-Ring M12 70 011 OEM NO.M12 70 011   WEIGHT 0.001kgQuý khách có nhu cầu...
Liên Hệ
O-Ring M12 70 030
Phụ tùng Flux:  O-Ring M12 70 030DESCRIPTION:  O-Ring M12 70 030OEM NO.M12 70 030 WEIGHT 0.001kgQuý khách có nhu cầu vui...
Liên Hệ
O-Ring M12 70 041
Phụ tùng Flux:  O-Ring M12 70 041DESCRIPTION:  O-Ring M12 70 041OEM NO.M12 70 041WEIGHT 0.001kgQuý khách có nhu cầu vui...
Liên Hệ
O-Ring M12 70 049
Phụ tùng Flux:  O-Ring M12 70 049DESCRIPTION:  O-Ring M12 70 049OEM NO.M12 70 049WEIGHT 0.001kgQuý khách có nhu cầu vui...
Liên Hệ

Phụ tùng bơm màng Comexi

Có (34) sản phẩm Xem thêm
Adaptor Plate 02-0129CM
Phụ tùng Comexi: Adaptor Plate 02-0129CMDESCRIPTION: Adaptor Plate 02-0129CMOEM NO. 02-0129CMWEIGHT 0.300kgQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH...
Liên Hệ
Adaptor Plate 02-0129CM OLD
Phụ tùng Comexi: Adaptor Plate 02-0129CM OLDDESCRIPTION: Adaptor Plate 02-0129CM OLDOEM NO. 02-0129CM OLDWEIGHT 0.300kgQuý khách có nhu cầu vui lòng liên...
Liên Hệ
Air Chamber 710-275
Phụ tùng Comexi: Air Chamber 710-275DESCRIPTION: Air Chamber 710-275OEM NO. 710-275WEIGHT 0.011kgQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH...
Liên Hệ
Air Chamber 710-276
Phụ tùng Comexi: Air Chamber 710-276DESCRIPTION: Air Chamber 710-276OEM NO. 710-276WEIGHT 0.011kgQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH...
Liên Hệ
Ball valve 02-1493-MBV
DESCRIPTION: Ball valve 02-1493-MBVNO. 02-1493-MBVOEM NO. 02-1493-MBVOEM ComexiQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH...
Liên Hệ
Base Plate 02-7948
Phụ tùng Comexi: Base Plate 02-7948DESCRIPTION: Base Plate 02-7948OEM NO. 02-7948WEIGHT 0.200kgQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH...
Liên Hệ
Camlock 02-1483
Phụ tùng Comexi: Camlock 02-1483DESCRIPTION: Camlock 02-1483OEM NO. 02-1483WEIGHT 0.638kgQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI...
Liên Hệ
Camlock Assy 02-1473
Phụ tùng Comexi: Camlock Assy 02-1473DESCRIPTION: Camlock Assy 02-1473OEM NO. 02-1473WEIGHT 0.638kgQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH...
Liên Hệ
Cushion 771-054PU
Phụ tùng Comexi: Cushion 771-054PU DESCRIPTION: Cushion 771-054PU OEM NO. 771-054PU WEIGHT 0.002kgQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI...
Liên Hệ
Flat head bolt 682-486
Phụ tùng Comexi: Flat head bolt 682-486DESCRIPTION: Flat head bolt 682-486OEM NO. 682-486WEIGHT 0.011kgQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG...
Liên Hệ
Guide 711-701
Phụ tùng Comexi: Guide 711-701DESCRIPTION: Guide 711-701OEM NO. 711-701WEIGHT 0.108kgQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI...
Liên Hệ
Guide 711-703
Phụ tùng Comexi: Guide 711-703DESCRIPTION: Guide 711-703OEM NO. 711-703WEIGHT 0.199kgQuý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI...
Liên Hệ

Phụ tùng bơm màng Almatec

Có (42) sản phẩm Xem thêm
Bi 11503222
Phụ tùng Almatec: Bi 11503222DESCRIPTION: Bi 11503222OEM NO. 11503222WEIGHT Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH...
Liên Hệ
Bi 11503259
Phụ tùng Almatec: Bi 11503259DESCRIPTION: Bi 11503259OEM NO. 11503259WEIGHT Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH...
Liên Hệ
Bi 11503260
Phụ tùng Almatec: Bi 11503260DESCRIPTION: Bi 11503260OEM NO. 11503260WEIGHT Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH...
Liên Hệ
Bi 11503271
Phụ tùng Almatec: Bi 11503271DESCRIPTION: Bi 11503271OEM NO. 11503271WEIGHT Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH...
Liên Hệ
Bi 11503272
Phụ tùng Almatec: Bi 11503272DESCRIPTION: Bi 11503272OEM NO. 11503272WEIGHT Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ...
Liên Hệ
Bi 12503222
Phụ tùng Almatec: Bi 12503222DESCRIPTION: Bi 12503222OEM NO. 12503222WEIGHT Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH...
Liên Hệ
Bi 12503259
Phụ tùng Almatec: Bi 12503259DESCRIPTION: Bi 12503259OEM NO. 12503259WEIGHT Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH...
Liên Hệ
Bi 12503260
Phụ tùng Almatec: Bi 12503260DESCRIPTION: Bi 12503260OEM NO. 12503260WEIGHT Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH...
Liên Hệ
Bi 12503271
Phụ tùng Almatec: Bi 12503271DESCRIPTION: Bi 12503271OEM NO. 12503271WEIGHT Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH...
Liên Hệ
Bi 12503272
Phụ tùng Almatec: Bi 12503272DESCRIPTION: Bi 12503272OEM NO. 12503272WEIGHT Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ...
Liên Hệ
Bi 14003222
Phụ tùng Almatec: Bi 14003222DESCRIPTION: Bi 14003222OEM NO. 14003222WEIGHT Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH...
Liên Hệ
Bi 14003259
Phụ tùng Almatec: Bi 14003259DESCRIPTION: Bi 14003259OEM NO. 14003259WEIGHT Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH...
Liên Hệ

Phụ tùng bơm định lượng OBL

Có (31) sản phẩm Xem thêm
bánh nhông bơm OBL (Worm wheel) KKN-GEAR
- Tên sản phẩm: Bánh Nhông Bơm OBL- Hãng sản xuất: OBL- Xuất xứ: ITALY-TaiwanQuý khách có nhu cầu đặt...
Liên Hệ
Cổ nối và nắp OBL
- Tên sản phẩm: Cổ nối và nắp OBL- Hãng sản xuất: OBL- Xuất xứ: ITALYQuý khách có nhu cầu...
Liên Hệ
Cốt bơm OBL
- Tên sản phẩm: Cốt bơm OBL- Hãng sản xuất: OBL- Xuất xứ: ITALYQuý khách có nhu cầu đặt hàng...
Liên Hệ
Đầu bơm Định Lượng OBL P21-3949
- Tên sản phẩm: Đầu Bơm OBL- Hãng sản xuất: OBL- Xuất xứ: ITALY- Trong kho: Còn hàngQuý khách có...
Liên Hệ
Đầu bơm inox 316
- Tên sản phẩm: Đầu Bơm Inox 316- Hãng sản xuất: OBL- Xuất xứ: ITALYQuý khách có nhu cầu đặt...
Liên Hệ
Đầu nhựa PP OBL MB
Thương hiệu: OBL - Tên sản phẩm: Đầu nhựa PP OBL MB- Hãng sản xuất: OBL- Xuất xứ: ITALIQuý khách...
Liên Hệ
Dây dẫn hóa chất PVC Lõi Thép
Mô tả sản phẩm: Size: Từ 21- 90 mmTên Sản Phẩm :Dây dẫn hóa chất PVC Lõi Thép Nơi Sản Xuất :...
Liên Hệ
Động Cơ Motor OBL
- Tên sản phẩm: Động Cơ Motor OBL- Hãng sản xuất: OBL- Xuất xứ: ITALYQuý khách có nhu cầu đặt...
Liên Hệ
Dót Bơm OBL MC
- Tên sản phẩm: Dót  Bơm OBL MC- Hãng sản xuất: OBL- Xuất xứ: ITALYQuý khách có nhu cầu đặt...
Liên Hệ
L Series
OVERVIEWCapable of handling pressures up to 500 barg (7.252 psi) and flowrates up to 5.500 lt (1.210 gph) in single-head...
Liên Hệ
LX9 Series
OVERVIEWThe combination of unmatched metering accuracy, robustness and reduced footprint make the L X9 hydraulic double-diaphragm pump the ideal solution...
Liên Hệ
MÀNG BƠM ĐỊNH LƯỢNG 032-MC-000
- Tên sản phẩm: MÀNG BƠM ĐỊNH LƯỢNG 032-MC-000 - Hãng sản xuất: OBL- Xuất xứ: ITALY-Taiwan- Trong kho: Còn hàngQuý...
Liên Hệ

Phụ tùng bơm định lượng Fimars

Có (3) sản phẩm Xem thêm
Cụm van hút xã bơm Fimars
- Tên Sản Phẳm: Van hút xã Fimars- size 3/8" , vật liệu : PP- Hãng Sản Xuất: Fimars- Xuất...
Liên Hệ
Màng bơm Fimars
- Tên Sản Phẳm: màng bơm Fimars- Vật liệu : vật liệu teflon- Hãng Sản Xuất: Fimars- Xuất xứ: ITALY-...
Liên Hệ
Núm điều chỉnh bơm Fimars
- Tên Sản Phẳm: Núm điều chỉnh- Hãng Sản Xuất: Fimars- Xuất xứ: ITALY- Trong Kho: Còn Hàng- Giá Bán:...
Liên Hệ

Phụ tùng bơm định lượng Doseuro

Có (11) sản phẩm Xem thêm
Màng Bơm Doseuro D-050N-50/13
Thương hiệu: DoseuroTên sản phẩm: Màng Bơm Doseuro D-050N-50/13 Xuất xứ: Italy Dùng cho bơm: Doseuro
Liên Hệ
Màng Bơm Doseuro D100N-70
Thương hiệu: DOSEURO - Tên sản phẩm: Màng bơm Doseuro- Mã Sản Phẩm: D100N-70- Hãng Sản Xuất : Italy- Trong...
Liên Hệ
Màng Bơm Doseuro D100N-90
Thương hiệu: Doseuro Tên Sản Phẩm : Màng Bơm DoseuroHãng Sản Xuất : DoseuroNơi Sản Xuất : ItalyModel :D100N-90
Liên Hệ
Màng Bơm Doseuro D100N-90
Thương hiệu: DOSEURO - Tên sản phẩm: Màng bơm Doseuro- Mã Sản Phẩm: D100N-90- Hãng Sản Xuất : Italy- Trong...
Liên Hệ
Pulsation dampeners: HSTPVC
Pulsation dampeners: HSTPVCBody in PVC, composed by two parts assembled together by means of a special hosing that, under dynamic...
Liên Hệ
Pulsation dampeners: HSTX
Pulsation dampeners: HSTXBody in S.S.316, composed by two parts assembled together by means of a special hosing that, under dynamicpressures,...
Liên Hệ
Van an toàn Doseuro- Safety relief valve
Van an toàn Doseuro- Safety relief valve
Liên Hệ
Van Hút/Xả Doseuro BBC D100N
Thương hiệu: Doseuro Tên Sản Phẩm : Van Hút/Xã DoseuroHãng Sản Xuất : DoseuroNơi Sản Xuất : ItalyModel : D100N
Liên Hệ
Van Hút/Xả Doseuro Inox D100N
Thương hiệu: Doseuro Tên Sản Phẩm : Van Hút/Xã DoseuroHãng Sản Xuất : DoseuroNơi Sản Xuất : ItalyModel : D100N
Liên Hệ
Y Lọc AYVAZ PTY30
Thương hiệu: AYVAZXuất xứ: Thổ Nhĩ KỳSeries: PTY20Ứng dụng: Lọc chữ y được sử dụng rộng rãi cho các ngành,...
Liên Hệ

Phụ tùng bơm định lượng Nikkiso

Có (16) sản phẩm Xem thêm
Màng bơm định lượng Nikkiso DB2E-AHA51
Phụ tùng Nikkiso: Màng bơm định lượng Nikkiso DB2E-AHA51DESCRIPTION: Màng bơm định lượng Nikkiso DB2E-AHA51OEM NO. DB2E-AHA51WEIGHT Quý khách có nhu cầu...
Liên Hệ
Màng bơm định lượng Nikkiso DB2E-AHA52
Phụ tùng Nikkiso: Màng bơm định lượng Nikkiso DB2E-AHA52DESCRIPTION: Màng bơm định lượng Nikkiso DB2E-AHA52OEM NO. DB2E-AHA52WEIGHT Quý khách có nhu cầu vui...
Liên Hệ
Màng bơm định lượng Nikkiso DB2E-AHB51
Phụ tùng Nikkiso: Màng bơm định lượng Nikkiso DB2E-AHB51DESCRIPTION: Màng bơm định lượng Nikkiso DB2E-AHB51OEM NO. DB2E-AHB51WEIGHT Quý khách có nhu cầu vui...
Liên Hệ
Màng bơm định lượng Nikkiso DB2E-AHC52
Phụ tùng Nikkiso: Màng bơm định lượng Nikkiso DB2E-AHC52DESCRIPTION: Màng bơm định lượng Nikkiso DB2E-AHC52OEM NO. DB2E-AHC52WEIGHT Quý khách có nhu cầu vui...
Liên Hệ
Màng bơm định lượng Nikkiso DB3E-AHA41
Phụ tùng Nikkiso: Màng bơm định lượng Nikkiso DB3E-AHA41DESCRIPTION: Màng bơm định lượng Nikkiso DB3E-AHA41OEM NO. DB3E-AHA41WEIGHT Quý khách có nhu cầu vui...
Liên Hệ
Màng bơm định lượng Nikkiso DB3E-AHB42
Phụ tùng Nikkiso: Màng bơm định lượng Nikkiso DB3E-AHB42DESCRIPTION: Màng bơm định lượng Nikkiso DB3E-AHB42OEM NO. DB3E-AHB42WEIGHT Quý khách có nhu cầu vui...
Liên Hệ
Màng bơm định lượng Nikkiso DB4E-AHA31
Phụ tùng Nikkiso: Màng bơm định lượng Nikkiso DB4E-AHA31DESCRIPTION: Màng bơm định lượng Nikkiso DB4E-AHA31OEM NO. DB4E-AHA31WEIGHT Quý khách có nhu cầu vui...
Liên Hệ
Màng bơm định lượng Nikkiso DB4E-AHA32
Phụ tùng Nikkiso: Màng bơm định lượng Nikkiso DB4E-AHA32DESCRIPTION: Màng bơm định lượng Nikkiso DB4E-AHA32OEM NO. DB4E-AHA32WEIGHT Quý khách có nhu cầu vui...
Liên Hệ
Màng bơm định lượng Nikkiso DB4E-BX100
Phụ tùng Nikkiso: Màng bơm định lượng Nikkiso DB4E-BX100DESCRIPTION: Màng bơm định lượng Nikkiso DB4E-BX100OEM NO. DB4E-BX100WEIGHT Quý khách có nhu cầu vui...
Liên Hệ
Màng bơm định lượng Nikkiso DB4E-BX70
Phụ tùng Nikkiso: Màng bơm định lượng Nikkiso DB4E-BX70DESCRIPTION: Màng bơm định lượng Nikkiso DB4E-BX70OEM NO. DB4E-BX70WEIGHT Quý khách có nhu cầu vui...
Liên Hệ
Màng bơm định lượng Nikkiso DB5E-AHA21
Phụ tùng Nikkiso: Màng bơm định lượng Nikkiso DB5E-AHA21DESCRIPTION: Màng bơm định lượng Nikkiso DB5E-AHA21OEM NO. DB5E-AHA21WEIGHT Quý khách có nhu cầu vui...
Liên Hệ
Màng bơm định lượng Nikkiso DB5E-AHA22
Phụ tùng Nikkiso: Màng bơm định lượng Nikkiso DB5E-AHA22DESCRIPTION: Màng bơm định lượng Nikkiso DB5E-AHA22OEM NO. DB5E-AHA22WEIGHT Quý khách có nhu cầu vui...
Liên Hệ

Phụ tùng bơm định lượng Pulsafeeder

Có (5) sản phẩm Xem thêm
Màng bơm định lượng Pulsafeeder LBC3 S2
Phụ tùng Pulsafeeder: Màng bơm định lượng Pulsafeeder LBC3 S2DESCRIPTION: Màng bơm định lượng Pulsafeeder LBC3 S2OEM NO. LBC3 S2WEIGHT Quý khách có...
Liên Hệ
Màng bơm định lượng Pulsafeeder LD02 S2
Phụ tùng Pulsafeeder: Màng bơm định lượng Pulsafeeder LD02 S2DESCRIPTION: Màng bơm định lượng Pulsafeeder LD02 S2OEM NO. LD02 S2WEIGHT Quý khách có...
Liên Hệ
Màng bơm định lượng Pulsafeeder LD03 S2
Phụ tùng Pulsafeeder: Màng bơm định lượng Pulsafeeder LD03 S2DESCRIPTION: Màng bơm định lượng Pulsafeeder LD03 S2OEM NO. LD03 S2WEIGHT Quý khách có...
Liên Hệ
Màng bơm định lượng Pulsafeeder LD54 S2
Phụ tùng Pulsafeeder: Màng bơm định lượng Pulsafeeder LD54 S2DESCRIPTION: Màng bơm định lượng Pulsafeeder LD54 S2OEM NO. LD54 S2WEIGHT Quý khách...
Liên Hệ
Màng bơm định lượng Pulsafeeder LEH6 S2
Phụ tùng Pulsafeeder: Màng bơm định lượng Pulsafeeder LEH6 S2DESCRIPTION: Màng bơm định lượng Pulsafeeder LEH6 S2OEM NO. LEH6 S2WEIGHT Quý khách...
Liên Hệ

Phụ tùng bơm định lượng Blue-White

Có (5) sản phẩm Xem thêm
Lup pê bơm định lượng Blue White
- Tên sản phẩm: Lup pê bơm định lượng Blue White- Hãng sản xuất: Blue White- Xuất xứ:  MỹQuý khách...
Liên Hệ
Màng bơm định lượng Blue White
- Tên sản phẩm: Màng bơm định lượng Blue White- Hãng sản xuất: Blue White- Xuất xứ: MỹQuý khách có...
Liên Hệ
Van đẩy bơm Blue white
- Tên sản phẩm: Lup bê bơm định lượng Blue White- Hãng sản xuất: Blue White- Xuất xứ:  MỹQuý khách...
Liên Hệ
Van một chiều bơm Blue white
- Tên sản phẩm: Van một chiều bơm Blue white- Hãng sản xuất: Blue White- Xuất xứ: MỹQuý khách có...
Liên Hệ
Y Lọc AYVAZ PTY30
Thương hiệu: AYVAZXuất xứ: Thổ Nhĩ KỳSeries: PTY20Ứng dụng: Lọc chữ y được sử dụng rộng rãi cho các ngành,...
Liên Hệ

Van công nghiệp - Van Cơ AYVAZ

Có (17) sản phẩm Xem thêm
Khớp Nối Mềm Cao Su Chống Rung AYVAZ
Thương hiệu: AYVAZXuất xứ: Thổ Nhĩ KỳSeries: DKK-10Ứng dụng: Khớp nối mềm cao su chống rung trong ngành công nghiệp,...
Liên Hệ
Khớp Nối Mềm Cao Su Mặt Bích AYVAZ
Thương hiệu: AYVAZXuất xứ: Thổ Nhĩ KỳSeries: LAK10Ứng dụng: Khớp nối mềm trong ngành công nghiệp lắp đặt cơ khí,...
Liên Hệ
Khớp Nối Mềm Inox – Khớp Nối Nhanh AYVAZ
Thương hiệu: AYVAZXuất xứ: Thổ Nhĩ KỳỨng dụng: Khớp nối mềm inox dùng để bảo vệ đường ống, nối đường...
Liên Hệ
Khớp Nối Ren Ống Inox AYVAZ
Thương hiệu: AYVAZXuất xứ: Thổ Nhĩ KỳSeries: MIG-SUỨng dụng: khớp nối ren ống inox cho hệ thống công nghiệp ,...
Liên Hệ
Van Bi Inox Mặt Bích Tay Gạt AYVAZ
Thương hiệu: AYVAZXuất xứ: Thổ Nhĩ KỳSeries: TGV-10Ứng dụng: Van bi tay gạt trong hệ thống điều hòa không khí...
Liên Hệ
Van Cân Bằng Tiết Lưu Áp Suất Thủy Lực AYVAZ
Thương hiệu: AYVAZXuất xứ: Thổ Nhĩ KỳSeries: DVB-40Ứng dụng: van cân bằng trong hệ thống nước thủy lợi , các...
Liên Hệ
Van Cánh Bướm Nối 2 Mặt Bích AYVAZ
Thương hiệu: AYVAZXuất xứ: Thổ Nhĩ KỳVan cánh bướmĐây là loại van có cửa là một tấm kim loại liền...
Liên Hệ
Van Cánh Bướm Tay Gạt AYVAZ
Thương hiệu: AYVAZXuất xứ: Thổ Nhĩ KỳSeries: KV3Ứng dụng: Van cánh bướm cho hệ thống điều hòa không khí, hệ...
Liên Hệ
Van Cầu Hơi Inox nối Mặt Bích AYVAZ GV16
Thương hiệu: AYVAZXuất xứ: Thổ Nhĩ KỳSeries: GV16Ứng dụng: Sử dụng van cổng rộng rãi cho các đường ống dẫn...
Liên Hệ
Van Cổng Ty Chìm AYVAZ
Thương hiệu: AYVAZXuất xứ: Thổ Nhĩ KỳSeries: GTK-16Ứng dụng: van cổng ty chìm, van cổng trong các công trình thủy...
Liên Hệ
Van Cổng Ty Nổi Bằng Đồng AYVAZ
Thương hiệu: AYVAZXuất xứ: Thổ Nhĩ KỳỨng dụng: van cổng ty nổi bằng đồng được sử dụng rộng rãi trong...
Liên Hệ
Van Điều Tiết Lưu Lượng Nước AYVAZ
Thương hiệu: AYVAZXuất xứ: Thổ Nhĩ KỳSeries: VODRV9555Ứng dụng: Van điều tiết công nghiệp đường ống, hệ thống nước điều...
Liên Hệ

Khớp Nối Chống Rung TOKO

Có (0) sản phẩm Xem thêm

Van, Khớp Nối TOZEN

Có (13) sản phẩm Xem thêm
Khớp Nối Cao Su Chống Rung Cầu Đôi TOZEN TWINFLEX
Thương hiệu: TOZENXuất xứ: Nhật BảnSeries: TWINFLEXỨng dụng: dùng cho các hệ thống đường ống trong các tòa nhà, nhà...
Liên Hệ
Khớp Nối Cao Su Chống Rung Cầu Đơn TOZEN OFLEX
Thương hiệu: TOZENXuất xứ: Nhật BảnSeries: OFLEXKhớp nối cao su là phụ kiện được sản xuất chủ yếu bằng cao...
Liên Hệ
Khớp Nối Cao Su Chống Rung TOZEN TWINFLEX SCREWED TYPE
Thương hiệu: TOZENXuất xứ: Nhật BảnSeries: TWINFLEX SCREWED TYPEKhớp nối cao su chống rung hiện là một trong những sản...
Liên Hệ
Khớp Nối Chống Rung Inox Mặt Bích TOZEN SF67000
Thương hiệu: TOZENXuất xứ: Nhật BảnSeries: SF67000Ứng dụng: Khớp nối Chống Rung Inox Tozen dùng trong hệ thống điều hòa...
Liên Hệ
Khớp Nối Chống Rung Inox Nối Ren TOZEN SF100 NW
Thương hiệu: TOZENXuất xứ: Nhật BảnSeries: SF100 NWỨng dụng: Được dùng để bảo vệ đường ống và thiết bị do...
Liên Hệ
Khớp Nối Mềm Cao Su Chống Rung LS - CONNECTOR
Thương hiệu: TOZENXuất xứ: Nhật BảnSeries: LSỨng dụng: Khớp nối mềm trong hệ thống cấp nước, các nhà máy nước,...
Liên Hệ
Lò Xo Chống Rung Giảm Chấn TOZEN PTM-A,-A2,-A3,-AM,-AM2
Thương hiệu: TOZENXuất xứ: Nhật BảnSeries: PTM-A,-A2,-A3,-AM,-AM2Ứng dụng: Lò xo chống rung, giảm chấn cho thiết bị cơ khí công...
Liên Hệ
Van Bướm Inox Mặt Bích TOZEN
Thương hiệu: TOZENXuất xứ: Nhật BảnỨng dụng: Trong các nhà máy chế biến hóa chất,nhà máy điện, nhà máy lọc...
Liên Hệ
Van Bướm Tay Gạt Inox TOZEN BFV-WB
Thương hiệu: TOZENXuất xứ: Nhật BảnSeries: BFV-WBỨng dụng: Sử dụng rộng rãi cho các công trình cấp thoát nước, HVAC,...
Liên Hệ
Van Cổng Ty Chìm Mặt Bích TOZEN CGV-B
Thương hiệu: TOZENXuất xứ: Nhật BảnSeries: CGV-BVan cổng ty chìm mặt bích là một dạng của van cổng. Nó có...
Liên Hệ
Van Cổng Ty Nổi Mặt Bích TOZEN R-CGV-B
Thương hiệu: TOZENXuất xứ: Nhật BảnSeries: R-CGV-BVan cổng ty nổi Mặt Bích TOZENVan cổng ty nổi mặt bích là loại van...
Liên Hệ
Van Một Chiều Hai Lá Lật Inox TOZEN DDCV-WB25
Thương hiệu: TOZENXuất xứ: Nhật BảnSeries: DDCV-WB25Ứng dụng: Van một chiều hai lá lật inox TOZEN áp dụng cho hệ...
Liên Hệ

Van điện từ - Solenoid valve

Có (2) sản phẩm Xem thêm
Van điện từ thường đóng
Ứng dụng: Không khí, nước, khí gasKích thước: 1/8 “… 2” BSP (theo yêu cầu)Áp xuất: 0,5 bar… 16 bar...
Liên Hệ
Van điện từ thường mở
Ứng dụng: Không khí, nước, khí gasKích thước: 1/8 “… 2” BSP (theo yêu cầu)Áp xuất: 0,5 bar… 16 bar...
Liên Hệ

Van Điều Khiển OMAL

Có (2) sản phẩm Xem thêm
Van Cánh Bướm Điền Khiển Bằng Điện OMAL
Thương hiệu: OMALXuất xứ: ÝỨng dụng: Van bướm điều khiển bằng điện được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp...
Liên Hệ
Van Cánh Bướm Điều Khiển Bằng Khí Nén OMAL
Thương hiệu: OMALXuất xứ: ÝỨng dụng: Van bướm điều khiển bằng khí nén được ứng dụng rộng rãi trong công...
Liên Hệ

Van Giảm Áp Thủy Lực CSA

Có (2) sản phẩm Xem thêm
Van Giảm Áp Thủy Lực Nước CSA
Thương hiệu: CSAXuất xứ: ÝỨng dụng: Van giảm áp CSA ứng dụng để bảo vệ và điều tiết nước trong...
Liên Hệ
Van Xả Khí Nhanh CSA
Thương hiệu: CSAXuất xứ: ÝỨng dụng: Van xả khí tự động thường dùng để xả khí trên đường ống phân...
Liên Hệ
params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large